Våra tjänster

Ininim Consulting kan erbjuda tjänster inom

Extern revision för certifieringsorgan i standarderna

ISO 3834
EN 1090-1
ISO 9001
ISO 14001
PED/Tryckkärlsdirektivet

Extern-Internrevision för företag i standarderna

ISO 3834
EN 1090-1
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
PED/Tryckkärlsdirektivet
EN 15085

Utbildning inom

Kvalitetssäkring av produkter
Kvalitetssäkring av svets
Oförstörande Provning
Visuell kontroll
Kvalitetssystem (ISO 3834, EN 1090, PED/Tryckkärlsdirektivet)
Processeffektivisering
Utbildning och införande av LEAN

Kvalitetssamordnare

Interim Kvalitetsansvarig eller som stöd åt er kvalitetsansvarige

Extern Svetsansvarig

Godkänd för utförandeklass EXC2 och EXC3 i enlighet med EN 1090-2 och EN 1090-3

Oförstörande provning

Visuell provning (VT) nivå 2
Magnetpulverprovning (MT) nivå 2
Penetrantprovning (PT) nivå 2